Hồ Câu Cá MS:3

Kích thước:1,4m x 2m x 0,5m

Giá:Liên hệ

Lượt xem:1748

HỒ CÂU CÁ BÔNG SEN 

ĐÈN LED 7 MÀU, CÓ NHẠC, KÈM THEO 7 KG CÁ, 7 CẦN CÂU.